LinienMC

Tilmeld dig LinienMC's nyhedsbrev og få nyhederne bragt lige til din indbakke!

Velkommen              

Hvor "bor" vi

Brugere af Linien

Dem uden MC

Anmeldelser

Erfaringer

Venskaber

Køb og salg

Ture

Galleri

Video galleri

Striben galleri

Ordet er frit

Links

Sponsor

Forum

Kalender

MC-Vittigheder

Nyhedsbrev

Træf på Københavns Rådhusplads 24/3

Nedenstående tekster er direkte afskrifter af tilladelsen fra hhv. Vej- og Park styrelsen samt fra politiet.

Hvis du vil med til træffet skal du læse nedenstående tilladelser igennem. Når du kommer til Rådhuspladsen skal tilkørsel ske fra Vester Voldgade. Du skal medbringe 1 stk. sort affaldssæk. Den skal lægges under motorcyklen mellem hjulene, således at oliedryp opsamles. Til sidst skal du klikke ind på "Forum" og melde dig til ved at skrive et svar til emnet "Træf" indeholdende dit navn - hvis du tilmelder flere end en MC så skriv også antallet.

Det er ikke tilladt at lave hjulspind, kogere, køre med mange omdrejninger på Rådhuspladsen og motoren skal være slukket fra ankomst til afgang.

Håber vi bliver så mange som muligt og glæder mig til vi ses!

MVH Webmaster

 

Tilladelsen fra Vej - og Parkafdeling:

 

ARRANGEMENTSTILLADELSE

 

Ved brev af 25. februar 2002 har De søgt om tilladelse til at afholde motorcykeltræf med opstilling af ca. 10 – 50 motorcykler

 

DATO

TID

STED

24-3-2002

10.00 – 14.00

Rådhuspladsen

                     

 

Vej & Park giver for sit vedkommende tilladelse til at afholde arrangementet  på følgende betingelser:

 

·      Tilladelse skal foreligge fra Politiet, regionsafdelingen, kontor for tilladelser, Polititorvet, 1567 København V. Tlf.: 33 14 14 48.

 

·      Arrangementet skal afholdes neden for stenbalustraden og rådhustrappen.

 

·      Der må ikke anbringes talerstol, højttalervogn, biler eller lignende på  arealet  mellem Rådhuset og sten­balustra­den, ligesom rådhustrappen heller ikke må benyttes.

 

·        Kørsel til pladsen skal ske fra Vester Voldgade.

 

·        For at beskytte belægningen skal der udlægges Fibertex under hver køretøj til opsugning af evt. oliespild.

 

·        Der må ikke forekomme kommerciel reklame i forbindelse med arrangementet.

 

·      Stedet og dettes indretninger må ikke beskadiges. Sker der alligevel skade på arealet,

     vil dette blive udbedret for arrangørens regning.

 

·      Vej & Park samt politiets eventuelle anvisninger skal følges.     

 ·        Arrangøren er ansvarlig for, at arealet efter benyt­telsen afleveres omhyggeligt rengjort. Såfremt opryd­ningen ikke er tilfredsstillende udført, vil Vej & Park foranledige oprydningen udført for arrangørens regning.           

 ·      Man skal særligt bemærke, at det ikke er tilladt i forbindelse med arrangementet at opsætte plakater på belysningsmaster, offentlige standere eller træer i/ved pladsen eller andetsteds, jf. politivedtægtens § 39. Hvis det alligevel sker, vil de blive fjernet for arrangørens regning.

·      Der tages forbehold for aflysning eller henlæggelse af det ansøgte til andet sted, såfremt særlige, uforudsete forhold skulle nødvendiggøre dette.

 

Tilladelsen fra Københavns Politi:

 

Politiet har den 27 02 02 modtaget Deres ansøgning om tilladelse til at afholde GADEMØDE/FRILUFTSMØDE, hvori indgår

 

                      Udstilling af ca. 50 motorcykler

 

STED:         Rådhuspladsen, Kbh. K

 

DATO:         søndag den 24. marts 2002 kl. 1000 – 1400

 

 

Fra politiets side ses intet til hinder for det ansøgte, men skal henlede opmærksomheden på bestemmelserne i Københavns politivedtægt § 12.1 og straffelovens § 267.1, og

At                  tilladelse til råden over gadeareal skal indhentes hos Københavns Kommunes Vej & Parkafdeling (eller evt. anden ejer af arealet),

At                  mødet afholdes på en sådan måde, at det ikke er til ulempe for de omboende, forretningsdrivende eller forbipasserende,

At                  anvendelse af megafon/højttaleranlæg til annoncering/tale skal ske så tilpas afdæmpet, at det ikke medfører berettigede klager,

At                  eventuel anvendelse af køretøjer skal ske under iagttagelse af færdselslovens bestemmelser,

At                  der ikke foregår nogen form for reklame for erhvervsinteresser,

At                  løbesedler skal være forsynet med trykkested eller ”eget tryk”

At                  eventuelle anvisninger fra politiet straks efterkommes.

 

NB: til- og frakørsel til Rådhuspladsen skal foregå fra Vester Voldgade.

 

Velkommen

Bosnien

Afstemninger    

Andre nyheder

 

Nyheder:

 

 

Kalender:

24/12 - 12:
Juleaften

Kontakt LinienMC:    E-mail: skriv til webmaster via adressen under "brugere"

Senest opdateret: 10. september 2012