LinienMC

Tilmeld dig LinienMC's nyhedsbrev og få nyhederne bragt lige til din indbakke!

Velkommen              

Hvor "bor" vi

Brugere af Linien

Dem uden MC

Anmeldelser

Erfaringer

Venskaber

Køb og salg

Ture

Galleri

Video galleri

Striben galleri

Ordet er frit

Links

Sponsor

Forum

Kalender

MC-Vittigheder

Nyhedsbrev

Træf på Københavns Rådhusplads 27/4 kl. 12-16

Nedenstående tekster er direkte afskrifter af tilladelsen fra hhv. Vej- og Park styrelsen samt fra politiet.

Hvis du vil med til træffet skal du læse nedenstående tilladelser igennem. Når du kommer til Rådhuspladsen skal tilkørsel ske fra Vester Voldgade. Du skal medbringe 1 stk. sort affaldssæk eller klud/t-shirt. Den skal lægges under motorcyklen mellem hjulene, således at oliedryp opsamles.

Det er ikke tilladt at lave hjulspind, kogere, køre med mange omdrejninger på Rådhuspladsen og motoren skal være slukket fra ankomst til afgang.

Håber vi bliver så mange som muligt og glæder mig til vi ses!

MVH Webmaster

 

Tilladelsen fra Vej - og Parkafdeling:
Jr.nr.: DRs  8787/03
 

ARRANGEMENTSTILLADELSE

Ved brev af 3. februar 2003 har De søgt om tilladelse til at afholde motorcykeltræf.

DATO

TID

STED

27-4-2003

12.00 – 16.00

Rådhuspladsen

Vej & Park giver for sit vedkommende tilladelse til at afholde arrangementet på følgende betingelser:

·    Tilladelse skal  foreligge fra Politiet, regionsafdelingen, kontor for tilladelser, Polititorvet, 1567 København V. Tlf.: 33 14 14 48. Kopi af denne tilladelse og Deres ansøgning er sendt til Københavns Politi.

·     Arrangementet skal afholdes neden for stenbalu­straden og rådhustrappen.

 ·   Der må ikke anbringes talerstol, højttalervogn, biler eller lignende på  arealet mellem Rådhuset og sten­balustra­den, ligesom rådhustrappen heller ikke må benyttes.

·    For at beskytte belægningen skal der udlægges Fibertex under hver køretøj til opsugning af evt. oliespild.

·     Stedet og dettes indretninger må ikke beskadiges. Skulle der alligevel ske skade på arealet, vil dette blive udbedret for arrangørens regning.

·     Vej & Park samt politiets eventuelle anvisninger skal følges

·    Arrangøren er ansvarlig for, at arealet efter benyttelsen afleveres omhyggeligt rengjort. Såfremt oprydningen ikke er tilfredsstillende udført, vil Vej & Park foranledige oprydningen udført for arrangørens regning.

·    Man skal særligt bemærke, at det ikke er tilladt i forbindelse med arrangementet at opsætte plakater på belysningsmaster, offentlige standere eller træer i/ved pladsen eller andetsteds, jf. politivedtægtens § 39. Hvis det alligevel sker, vil de blive fjernet for arrangørens regning.

·    Der tages forbehold for aflysning eller henlæggelse af det ansøgte til andet sted, såfremt særlige, uforudsete forhold skulle nødvendiggøre dette.

Med venlig hilsen

Åse Olsen

Tilladelsen fra Københavns Politi:


Politiet har den 17 02 03 modtaget Deres ansøgning om tilladelse til at afholde GADEMØDE/FRILUFTSMØDE, hvori indgår udstilling af motorcykler

 

STED:        Rådhuspladsen, Kbh. K

 

DATO:        Søndag den 27. april 2003 mellem kl. 1200 – 1600

 

 

Fra politiets side ses intet til hinder for det ansøgte, men skal henlede opmærksomheden på bestemmelserne i Københavns politivedtægt § 12.1 og straffelovens § 267.1, og

At                  tilladelse til råden over gadeareal skal indhentes hos Københavns Kommunes Vej & Parkafdeling (eller evt. anden ejer af arealet),

At                  mødet afholdes på en sådan måde, at det ikke er til ulempe for de omboende, forretningsdrivende eller forbipasserende,

At                  anvendelse af megafon/højttaleranlæg til annoncering/tale skal ske så tilpas afdæmpet, at det ikke medfører berettigede klager,

At                  eventuel anvendelse af køretøjer skal ske under iagttagelse af færdselslovens bestemmelser,

At                  der ikke foregår nogen form for reklame for erhvervsinteresser,

At                  løbesedler skal være forsynet med trykkested eller ”eget tryk”

At                  eventuelle anvisninger fra politiet straks efterkommes.

 

NB: til- og frakørsel til Rådhuspladsen skal foregå fra Vester Voldgade.

 

Velkommen

Bosnien

Afstemninger    

Andre nyheder

 

Nyheder:

 

 

Kalender:

24/12 - 12:
Juleaften

Kontakt LinienMC:    E-mail: skriv til webmaster via adressen under "brugere"

Senest opdateret: 10. september 2012